Oferta banków i firm pożyczkowych stale się powiększa, dlatego klienci, którzy potrzebują dodatkowej gotówki, stają często przed trudnym wyborem. Kredyt, pożyczka, chwilówka – to tylko niektóre produkty, z jakich możemy skorzystać w razie nagłych trudności finansowych. Zanim jednak podejmiemy decyzję o wzięciu konkretnego zobowiązania, warto sprawdzić, jakie są między nimi różnice.

Kredyt

 

Chociaż na co dzień używamy terminów “kredyt” i “pożyczka” zamiennie, w rzeczywistości są to dwa różne produkty finansowe. Kredytu może nam udzielić jedynie bank, a zasady jego przyznawania reguluje prawo bankowe. Zgodnie z przepisami ustawy, umowa o kredyt musi zostać zawarta w formie pisemnej oraz zawierać takie informacje jak: kwota zobowiązania, jego całkowity koszt wraz z oprocentowaniem, a co najważniejsze – cel, na jaki zostaną przeznaczone pieniądze z kredytu. Wyjątek stanowi kredyt konsumencki, który jest udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb. Jako kredytobiorcy nie stajemy się właścicielami pożyczonych środków. Bank jedynie nam udostępnia wyznaczoną kwotę na czas określony w umowie, a co za tym idzie może kontrolować, czy wydajemy pieniądze zgodnie z ustalonym celem.  

 

Pożyczka

W odróżnieniu od kredytu, pożyczki może nam udzielić praktycznie każdy (również osoba fizyczna). Dokumentem, który reguluje zasady przyznawania pożyczek, jest ustawa o kredycie konsumenckim. Umowa o pożyczkę nie musi być zawarta na piśmie, chociaż przyjmuje się, że zobowiązania powyżej 500 zł powinny być potwierdzone umową pisemną. W związku z tym, że pieniądze z pożyczki stają się naszą własnością, nie musimy przedstawiać celu, na jaki przeznaczymy zobowiązanie. Dodatkowo pożyczkodawcy mają większą swobodę w określaniu warunków, na jakich przyznają nam zobowiązanie, dzięki czemu nie muszą pobierać od nas żadnych dodatkowych opłat. Tak zwana darmowa pożyczka, którą klient oddaje dokładnie w tej samej wysokości, jaką otrzymał, jest formą promocji, proponowanej osobom korzystającym po raz pierwszy z usług danej firmy pożyczkowej. Ponadto firmy pozabankowe stosują szereg usprawnień, dzięki którym możemy mieć pieniądze już w 15 minut od momentu złożenia wniosku.

 

Reklamy