Otrzymałeś chwilówkę z miesięcznym terminem spłaty, jednak możesz zwrócić pieniądze już po dwóch tygodniach? Nic prostszego! Wcześniejsza spłata pożyczki może ci przynieść wiele korzyści. Nie tylko szybciej pozbędziesz się długu, lecz także odzyskasz część kosztów poniesionych w związku z udzieleniem chwilówki.

Przestrzegaj procedur

Wcześniejsza spłata pożyczki wygląda tak samo, jak spłata zobowiązania w terminie wyznaczonym w umowie. Wystarczy, że przelejemy odpowiednią kwotę na konto pożyczkodawcy. Nie zawsze jest to jednak suma, którą ustaliliśmy na początku. W związku z tym, że firma pożyczkowa jest zobowiązana zwrócić nam część kosztów chwilówki, warto najpierw skontaktować się z pożyczkodawcą i ustalić, ile pieniędzy musimy zwrócić. Pożyczkodawca albo od razu poinformuje nas, o ile mniejsze jest nasze zadłużenie, albo poprosi o przelanie całej sumy, a następnie zwróci nam część opłat.

Odzyskaj pieniądze

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, jeśli spłacimy pożyczkę przed terminem wyznaczonym w umowie, bank lub firma pożyczkowa powinna zmniejszyć całkowity koszt zobowiązania nawet wówczas, gdy ponieśliśmy go przed otrzymaniem chwilówki. Zwrot kosztów jest proporcjonalny do ilości dni, przez które dysponowaliśmy pożyczonymi pieniędzmi i obejmuje wszystkie poniesione przez nas opłaty takie jak odsetki, prowizje oraz wszelkie opłaty przygotowawcze.

Pamiętaj o terminach

Biorąc pod uwagę, że zwrotu pożyczki dokonujemy za pomocą przelewu, warto pamiętać, że pieniądze nie zawsze dotrą do pożyczkodawcy tego samego dnia. Przykładowo, jeśli przekażemy należność w piątek, najprawdopodobniej przelew zostanie zaksięgowany dopiero w poniedziałek i to ten dzień zostanie uznany za datę spłaty chwilówki. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy dokonujemy przelewu wieczorem lub mamy konto w innym banku niż pożyczkodawca.

Prowizja za wcześniejszą spłatę

Chociaż firmy pożyczkowe są zobowiązane zwrócić nam część kosztów, w momencie, gdy oddamy chwilówkę szybciej, jednocześnie mają prawo pobierać od swoich klientów prowizję za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Informacja na ten temat oraz wysokość i warunki naliczania prowizji muszą być zawarte w umowie, dlatego powinniśmy bardzo dokładnie przeczytać treść dokumentu, zanim go podpiszemy. Akceptacja warunków umowy oznacza, że zgadzamy się na jej ustalenia. W przypadku, gdy stwierdzimy, że wysokość prowizji jest większa niż zwrot kosztów pożyczki lepiej poczekać ze spłatą chwilówki do czasu określonego w umowie, a posiadaną nadwyżkę finansową odłożyć na koncie oszczędnościowym.

Potrzebujesz więcej informacji kliknij – pożyczki krótkoterminowe

Reklamy