Krajowy Rejestr Dłużników powstał na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. KRD ma przede wszystkim obowiązek przyjmowania, przechowywania, a także udostępniania informacji i danych gospodarczych. Sprawdźmy, na czym dokładnie polega działalność KRD oraz w jaki sposób wpis w tym rejestrze może utrudnić nam drogę do uzyskania kredytu.

Korzyści z istnienia KRD

KRD pozwala przede wszystkim bankom, przedsiębiorcom i operatorom telefonii komórkowej na weryfikację uczciwości kontrahentów. Dzięki bazie nie tylko nieuczciwi właściciele firm, ale również osoby prywatne, przestają być anonimowi. Zgromadzone w Krajowym Rejestrze Długów dane pozwalają oszacować na przykład ryzyko finansowe związane z rozpoczęciem współpracy z daną firmą. Mogą również utrudnić pozyskanie kredytu czy dokonanie zakupów na raty. Podstawową rolą KRD jest mobilizacja dłużnika do spłaty należności, co spowoduje wykreślenie z rejestru. Dzięki temu łatwiej będzie można uzyskać kredyt lub dokonać zakupów na raty.

Sprawdzenie listy dłużników

Osoby podejrzewające, że znalazły się w KRD, mogą raz na pół roku sprawdzić za darmo swoje dane w bazie. Każde dodatkowe sprawdzenie będzie już płatne. Po założeniu konta w serwisie potwierdza się dane identyfikacyjne, a także własną tożsamość. Kolejnym krokiem jest pobranie odpowiedniego raportu, na którym znajduje się informacja, czy nasze nazwisko widnieje na liście dłużników.

Jakie informacje widnieją w raporcie uzyskanym w KRD?

Raport, który otrzymamy w KRD pozwala ustalić, czy jesteśmy w bazie dłużników, ale także możemy w nim sprawdzić, kto nas tam wpisał i jaka jest kwota zobowiązania wobec wierzyciela. Jest to szczególnie pomocne dla osób planujących spłatę długu. Możemy sprawdzić również Raport z Rejestru Zapytań, który powie nam, czy ktoś weryfikował w ciągu ostatniego roku nasze dane osobowe. Pomocny może być też Raport o dokumencie, ponieważ ustalimy na jego podstawie, jak często posługiwano się naszym dokumentem, na przykład skradzionym paszportem.

Weryfikacja konta w KRD

Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Dłużników musimy zweryfikować nasze dane. Warto do tego celu przygotować zeskanowany dokument tożsamości. Najczęściej może to być skan dowodu osobistego. Po przesłaniu skanu do instytucji odpowiedni organ kontrolny dokonuje sprawdzenia i aktywuje konto.

Dołączamy artykuł w którym znajdują się informację ze w KRD można bezpłatnie sprawdzić kto pytał o nasz PESEL – kliknij KRD.

Reklamy