Osoby, których głównym źródłem dochodu jest prowadzona działalność gospodarcza, powinny spodziewać się poważnych zmian w przepisach od pierwszego stycznia 2017 roku. Rząd postanowił wprowadzić zmiany, które od nowego roku dotkną osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Zmiany już od pierwszego stycznia 2017 roku

Pierwszą główną zmianą jest przede wszystkim dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które ma mieć rzekomo związek z nierzetelnym rozliczaniem VAT. Niektóre osoby prawne zostaną zobowiązane również do składania deklaracji VAT za pomocą drogi elektronicznej. Od nowego roku zmiany będą także dotyczyły zwiększonego zaostrzenia kar, które są przewidziane w Kodeksie Karnym Skarbowym w związku z wystawianiem tak zwanych „pustych”, nierzeczywistych faktur. Niektóre spółki gospodarcze będą mogły korzystać ze stawki obniżonej, 15-procentowej podatku CIT. Ma to związek z około 393 tysiącami spółek, których obrót roczny nie przekracza 1,2 milionów euro.

Nie powinno się także zapominać o aspekcie, w którym objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za tzw. aport przychodem ma być wartość przedmiotu wkładu, a nie – jak wcześniej – wartość nominalna obejmowanych udziałów. Dzięki temu zniesione zostają ograniczenia związane z możliwością zaliczania do kosztów związanych z uzyskaniem przychodów odpisów amortyzacyjnych od początkowej wartości trwałych środków, a także wartości niematerialnych oraz prawnych – nabytych w drodze aportu od części ich wartości, której nie przekazano na zakładowy kapitał spółki.

Nowa definicja właściciela rzeczywistego

Wprowadzono również definicję tak zwanego właściciela rzeczywistego, co ma związek ze stosowaniem zwolnień z podatków u źródeł. Oznacza to, że osoba otrzymująca należności licencyjne albo też odsetki musi być ich właścicielem rzeczywistym.

Limity oraz ich zmiany

Wyższego limitu można spodziewać się w zakresie ksiąg przychodów, których podatnicy podatków dochodowych od osób fizycznych mogą rozpocząć prowadzenie wspomnianych ksiąg przychodów oraz rozchodów z 1 mln 200 tysięcy euro do 2 milionów euro. Limit niższy z kolei dotyczyć będzie transakcji opłacanych bez pośrednictwa rachunku bankowego. Wcześniej wynosił on piętnaście tysięcy euro, jednak po zmianach wyniesie piętnaście tysięcy złotych. Jeśli jednak limit zostanie przekroczony, wówczas uniemożliwione zostanie zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Limit mający związek ze zwolnieniem podmiotowym z VAT-em wzrósł ze stu pięćdziesięciu tysięcy złotych do dwustu tysięcy złotych.

Zawieszenie podatku handlowego.

W związku z rozpoczęciem postępowania w sprawie obowiązującego podatku detalicznego przez Komisję Europejską, Senat natychmiastowo zawiesił obowiązek podatku. Głównym powodem była obawa o faworyzowanie mniejszych działalności gospodarczych (tudzież sklepów), co miało zostać uznane za pomoc publiczną.

Zmian jest wiele, toteż każda osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą powinna się z nimi zapoznać. Obecnie Ministerstwo Finansów wszczęło prace nad projektem zawieszonej wcześniej ustawy w sprawie podatku o handlu wielkopowierzchniowym w innym charakterze, aby nie została ona podważona przez Komisję Europejską w czasie późniejszym. Zmiany są nader ważne dla osób, które rozliczają się z tak zwanym „fiskusem” z PIT, CIT lub też VAT.

Od 2017 roku wszelakie wchodzące w życie przepisy prawa gospodarczego będą miały znaczny wpływ na funkcjonowanie firm. Zostanie również zlikwidowany resort skarbu, a także możliwym stanie się zakaz obrotu materiałem genetycznie modyfikowanym. Zmian jest wiele, też warto je poznać.

Reklamy