Finansowa przyszłość zaczyna się od naszego podejścia do pieniędzy. Ważna jest świadomość tego, by nie tylko oszczędzać, ale pomnażać zgromadzone środki tak, by przynosiły najbardziej wymierne korzyści. Najchętniej wybieranym sposobem jest lokata, nie mniej jednak coraz więcej osób skłania się ku innym inwestycjom.

Inwestowanie a lokaty bankowe

Głównym przesłaniem zarówno lokat, jak i inwestycji jest pomnożenie zgromadzonego kapitału. Zasadniczo na tym kończą się części wspólne tych dwóch głównych możliwości.

Rynek bankowych lokat obfituje w różnego rodzaju produkty pozwalające na dopasowanie oszczędzania do własnych potrzeb. Lokata jest swego rodzaju umową wiążącą klienta oraz bank na określony okres czasu. Jest odwrotnością do kredytów — to klient niejako „pożycza” i oddaje własne pieniądze do dyspozycji banku, w zamian otrzymując stosowne oprocentowanie, a czasem także dodatkowe korzyści.

Inwestowanie przy pomocy odpowiednich funduszy wygląda nieco inaczej. W tym przypadku mówimy o wspólnie podejmowanej inwestycji przy pomocy lokowanych pieniędzy, w której bierze udział kilkudziesięciu uczestników. Obecnie mamy do wyboru fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte, które różnią się między sobą przede wszystkim poziomem podejmowanego ryzyka.

Decydujące niuanse

Wiemy już, że lokata bankowa to produkt o mniejszym ryzyku strat. W tym przypadku ostateczny bilans zawsze wychodzi na korzyść klienta, aczkolwiek czasem oczekiwany zysk jest mniejszy, niż pierwotnie zakładano. Lokaty bankowe to zazwyczaj produkty, które dość sztywno określają czas ich trwania. Przedwczesne wycofanie środków wiąże się z utratą zgromadzonych odsetek.

Fundusze inwestycyjne to większe ryzyko, głównie ze względu na to, że nie zawsze można przewidzieć reakcję rynków finansowych na bieżące wydarzenia. W tym przypadku trzeba mieć świadomość, że różne zawirowania ekonomiczne, a nawet polityczne mogą zmienić pozytywny bieg spraw na negatywny i finalnie zakończyć się stratą lub zerowym zarobkiem. Inwestowanie w fundusze wiąże się także z kosztami w postaci wstępnej opłaty manipulacyjnej.

Co wybrać?

Biorąc pod uwagę nasz własny kapitał i jego wysokość należy rozważyć obie opcje. Nie mniej jednak, osoby, które nie liczą na wysokie zyski, ale chcą, by ich pieniądze były bezpieczne i nie straciły na swojej wartości, powinny wybrać lokaty. Pozostali oszczędzający z powodzeniem mogą rozpocząć inwestowanie w fundusze.

Reklamy