Bitcoint pomyślany został jako rodzaj narzędzia do wykonywania płatności oraz rozliczeń. Nie istnieje on jednak w formie materialnej. Posiada jedynie formę cyfrową, dostępną w rozległej sieci dla użytkowników.

Czym są bitcoiny?

Bitcoint jest tzw. krypto walutą, Została ona wprowadzona przez osobę lub grupę osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto, w 2009 roku. Nazwa bitcoin odnosi się do oprogramowania o źródle otwartym, a także formowanej w ten sposób sieci peer-to-peer. Bitcoiny zapisywane są w formie pliku portfela na komputerze osobistym. Mogą być również przetrzymywane przez osoby trzecie, na serwisie zewnętrznym, przeznaczonym do przechowywania tego rodzaju portfeli. W obu przypadkach bitcoiny przesyłane mogą być przez internet, do dowolnego posiadacza adresu bitcoin. Jednostka bitcoin dzieli się na 100 000 000 jednostek mniejszych, nazywanych satoshi.

Do czego służą bitcoiny?

Bitcoiny pozwalają na wykonywanie błyskawicznych transakcji, z dowolnego miejsca na świecie. Niezależnie od kwoty, przelewy docierają w ciągu ok. godziny. Trafiają bezpośrednio do odbiorcy, bez udziału żadnych banków, instytucji finansowych oraz innych pośredników, za wyjątkiem wykorzystywanych procesorów płatności. Zaletą transakcji bitcoin są również bardzo niskie prowizje, bądź też całkowity ich brak. System jest także prosty w obsłudze, dzięki czemu wykonywanie przelewów jest szybkie i nieskomplikowane.

Na czym polega transakcja bitcoin?

Istnienie bitcoinów jako jednostek monetarnych definiowane jest przez transakcje między użytkownikami. Do wysłania bitcoinów wykorzystywany jest adres odbiorcy, a także prywatny klucz posiadacza monet. Według protokołu operacja zlecania transakcji musi składać się z kilku elementów. Pierwszym z nich są dane wejściowe. Ta część zawiera referencję do adresu, z którego przelewane są bitcoiny. Taka struktura danych pozwala na śledzenie historii transakcji od początku powstania bitcoinów. Ważnym aspektem jest również ilość bitcoinów zmieniających adres przypisanych do aktualnej transakcji. Określone muszą być także dane wyjściowe, czyli adres odbiorcy bitcoinów.

Reklamy