Osoby pragnące pracować w księgowości, mają obowiązek ukończenia przynajmniej kursu księgowości od postaw. To pozwala zapoznać się z podstawowymi pojęciami wykorzystywanymi w rachunkowości, zasadami dotyczącymi podatku VAT, dochodowego i środków trwałych. Na koniec kursu przeprowadzany jest egzamin praktyczny, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat. Na czym polega kurs księgowa i ile kosztuje?

Dla kogo kurs księgowa?

Kurs podstawy księgowości skierowany jest dla osób, które nigdy wcześniej nie pracowały w księgowości, czyli dla nieposiadających doświadczenia. Jest to godne polecenia rozwiązanie dal tych, którzy wiążą swoją przyszłość z zawodem księgowego, czyli chcą poznać pojęcia związane z księgowością i jej podstawy, zasady ewidencji środków trwałych i podatku dochodowego, nauczyć się sporządzania rozliczeń podatkowych i deklaracji VAT. Kurs księgowa umożliwia uczenie się na podstawie ćwiczeń praktycznych, korzystając z profesjonalnych programów finansowo-księgowych. Z kolei osoby doświadczone mogą skorzystać z możliwości doszkolenia się, czyli wzięcia udziału w kursach kwalifikacyjnych dla księgowych.

Jak wygląda uczestnictwo w kursie na księgową i ile on kosztuje?

Podczas kursów z księgowości uczestnicy poznają specjalistyczną wiedzę, która zostaje ugruntowana podczas ćwiczeń praktycznych. Zostają oni zapoznani z elementami prawa podatkowego i elementami rachunkowości. Niezbędne jest poznanie także podstaw obsługi komputera, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń oraz nabycie umiejętności obsługiwania programów finansowych. Kursanci otrzymują także niezbędne materiały szkoleniowe przeznaczone do samodzielnego studiowania. Wykładowcy przygotowują zadania, a kursanci rozwiązują je na podstawie nabytej wiedzy, wspomagając się własnoręcznie spisanymi notatkami. Na koniec przeprowadzany jest egzamin, a po uzyskaniu pozytywnej oceny, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, czyli certyfikat uprawniający go do wykonywania zawodu księgowego. Ceny kursu na księgowego uzależnione są od ilości godzin i materiałów szkoleniowych, a zaczynają się już od  600 złotych.

Podsumowując, jeśli wiążemy swoje życie zawodowe z księgowością, to wzięcie udziału w kursie jest świetną okazją do nabycia niezbędnej wiedzy i odpowiednich umiejętności, dzięki którym możliwe stanie się zaliczenie egzaminu na samodzielnego księgowego. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego.

 

Reklamy