Giełda długów to rejestr informacji gospodarczych dotyczący wierzytelności wraz z ofertami ich wykupu. Czym jest i jak działa? Zapraszamy do lektury!

Jak to działa?

Giełda długów to legalny (najczęściej internetowy) rejestr wierzytelności, umożliwiający dokonanie ich bezspornego odzyskania. Giełda długów umożliwia wierzycielowi sprzedaż długu. Korzystają z niej te osoby, którym dłużnicy zalegają z płatnościami i mimo wezwań do zapłaty zwlekają z uregulowaniem zobowiązań (zaległe faktury, czynsze, alimenty, weksle, zaległe mandaty, pożyczki online itp.). Dzięki istnieniu giełd wierzytelności można uniknąć kosztów windykacji, postępowania sądowego i egzekucyjnego związanego z działaniami komornika.

W ewidencji wierzytelności wpisywane są oferty sprzedaży długów, dzięki czemu informacje o niespłaconych zadłużeniach i dłużnikach trafiają do publicznej wiadomości. Zazwyczaj działa to bardzo motywująco, aby jednak podjąć próbę spłaty należności, w zamian za usunięcie ogłoszenia z giełdy.

Z giełdy wierzytelności korzystają również firmy windykacyjne oraz przedsiębiorcy, którzy chcieliby zweryfikować finansową wiarygodność swojego klienta.

Wystawienie oferty na giełdzie długów działa na dwa sposoby: ktoś kupuje dług, a wierzyciel odzyskuje część lub całość należności bez dalszej zwłoki lub jako tzw.straszak – środek motywujący dłużnika do uregulowania zobowiązania.

Ochrona danych osobowych

Przepisy chroniące dane osobowe pozwalają na przetwarzanie ich w sytuacjach,w których jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych (czyli np. dochodzenie roszczeń zapłaty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej). Przedsiębiorca może udostępnić informację o wysokości długu wraz z podstawowymi danymi dłużnika (imię i nazwisko, nazwa firmy i miejscowość) zgodnie z prawem i bez konieczności zgody ze strony dłużnika.

Koszty korzystania z giełdy długów

Opłaty prowizyjne zależą od wysokości długu, np. za wierzytelność do 5 000 zł wynoszą przeważnie ok. 10 procent. Niektóre portale pobierają prowizję dopiero w momencie sprzedaży długu. W przypadku, gdy jesteśmy w posiadaniu większej liczby zaległych wierzytelności, możemy zostać partnerem giełdy długów. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne w przypadku płatnych portali, ponieważ bardzo oferują one swoim partnerom rabaty od 5 do 30 procent w zależności od ilości ofert.

Najczęstszym powodem jest zapominalstwo (o swoich zobowiązaniach zapomina aż 27 procent Polaków). Pamiętajmy, że niezależnie od tego, z jakiego powodu nie radzimy sobie ze spłatą zobowiązania, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z daną instytucją – jest bardzo prawdopodobne, że możliwe będzie wypracowanie rozwiązania korzystnego dla obu stron, innego niż pojawienie się na giełdzie długów z łatką nierzetelnego płatnika.

Więcej porad i informacji finansowych znadziesz na stronie – Szybkie pieniądze – sposoby na zarobek – wejdź i sprawdź!

Reklamy